English
Login
Register
View Offer
Work > Internships > Supply Chain/Logistics > Netherlands > Leiden > View Offer 

Manufacturing Supervisor

Company not shown
Netherlands  Leiden, Netherlands
Internship, Supply Chain/Logistics, Dutch, English
15
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

Binnen Operations maakt men een kwaliteitsproduct in een veilige en "cleanroom" werkomgeving. De (Sr) Manufacturing Supervisor is verantwoordelijk voor het behalen van de productienorm zoals vastgelegd in het Master Production Schedule (MPS) of Shipment Schedule, conform de normen op het gebied van Environment, Safety, Health & Sustainability (EHS&S), cGMP en LEAN. Samen met zijn/haar collega (Sr) Manufacturing Supervisor is hij/zij verantwoordelijk voor de kerntaak van de subafdeling. Hij/zij draagt zorg voor het creëren van een cultuur waarin men continu streeft naar het handhaven en het verbeteren van de standaarden op alle vlakken. De (Sr) Manufacturing Supervisor geeft sturing, begeleiding en coaching aan een team medewerkers. Hij/zij draagt zorg voor een lerende en stimulerende werkomgeving.
Essentiële taken en verantwoordelijkheden:
* Verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en een kwaliteitsproduct.
* Verantwoordelijk voor het naleven en uitdragen van de CREDO waarden.
* Verantwoordelijk voor het realiseren van de afdelings- en organisatiedoelstellingen.
* Voert werkzaamheden uit conform standaard werk voor leidinggevenden.
* Verantwoordelijk dat de afdeling volgens de gestelde standaarden (cGMP, EHSS, Business Excellence) functioneert en deze continu verbetert.
* Vertegenwoordigt de afdeling door contacten te onderhouden tussen afdelingen zowel binnen als buiten Operations en bevordert de samenwerking en synergie in deze.
* Verantwoordelijk voor effectieve communicatie tussen de verschillende locaties, klanten (intern/extern) en afdelingen.
People Management
* Geeft leiding aan een team.
* Houdt de "5 conversations".
* Verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding.
* Verantwoordelijk voor werving en selectie.
* Verantwoordelijk voor een voldoende getraindheid (proces, business excellence, etc.) en bezetting om zodoende een optimale functionering van het team te kunnen waarborgen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
* Motiveert, coacht en ondersteunt medewerkers en team in hun ontwikkeling.
* Draagt zorg voor een stabiel team met een positieve opbouwende sfeer.
* Verantwoordelijk voor de benodigde administratieve rapportages.

Qualifications

* Yellow Belt of aantoonbare ervaring
* Project member afdeling overstijgende project(en)
* Faster Forward ervaring
* HBO - 8 jaar relevante werkervaring
* WO - 6 jaar relevante werkervaring
* Communicatief: Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
* Innovatief: Continu innoveren van de werkprocessen en werkomgeving
* Stress bestendig: Blijft rustig en straalt rust naar de omgeving uit, ook in complexe situaties.
* Analytisch vermogen en omgaan met complexiteit: Interpreteert feiten, legt verbanden tussen meerdere signalen, zoekt naar de grondoorzaak. Signaleert obstakels voor de middellange termijn

Source: Company website
Posted on: 08 Jan 2022
Type of job: Internship
Industry: Health Care
Languages: Dutch, English
Register
101.023 jobs and internships
in 138 countries
Register