English
Login
Register
Work Studies Languages For Companies About iAgora
 English
View Offer
Home Work Studies Languages For Companies
Work > Internships > Sales > Netherlands > View Offer 

Sales Representative

Company not shown
 Netherlands
Internship, Sales, Dutch, English
17
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

1. Doelstelling van de functie
De Vertegenwoordiger realiseert maximale omzet en marktbewerking binnen het eigen werkgebied door de zichtbaarheid van het merk (COMPANY NAME) bij haar klanten en verkooppunten te verhogen en de klantrelaties te beheren en uit te breiden. De vertegenwoordiger heeft rayon verantwoordelijkheid in sell in en sell out.

2. Plaats in de organisatie
De Vertegenwoordiger:
* Rapporteert aan de Field Manager

3. Resultaatgebieden
Sales werkplan uitvoeren
* Onderhandelt met de filiaalmanagers van de verkooppunten voor wat betreft de verkoopvoorwaarden binnen de verkooppunten.
* Legt gemaakte afspraken vast; werkt hiertoe de order uit en draagt deze over aan de medewerker Back Office.
* Volgt het proces van orderafhandeling, signaleert knelpunten hierin en handelt deze zelfstandig af; overlegt hierover waar nodig met de klant en de Field Manager.
* Ondersteunt de klant in de verkoop van de producten door een effectieve inrichting van de winkel, de inzet van (product)promotiematerialen, het ondersteunen van winkelpersoneel et cetera.
* Informeert klanten over (nieuwe) producten en innovaties en voorziet de klanten van de benodigde productinformatie.
* Bespreekt ontwikkelingen in de verkoop van (COMPANY NAME) producten binnen de verkooppunten en rapporteert erover aan de National Sales Manager.
* Draagt zorg voor een optimale situatie binnen de verkooppunten door merchandising, naleving en uitvoering van het assortiment, het optimaliseren van de door marketing beschikbaar gestelde middelen, het controleren van de prijsstelling van het assortiment en de naleving van het handelsbeleid.
* Versterkt verkooppunten met sell out , onder andere tijdens nationale animaties
* Bewaakt het Imago van (COMPANY NAME) in de verkooppunten

Relaties beheren
* Brengt de bijzonderheden van de verkooppunten in kaart, benadert klanten telefonisch en plant afspraken in.
* Bezoekt op regelmatige basis de verkooppunten, plant evaluaties in.
* Controleert de voorraden en neemt bestellingen op voor (nieuwe) producten bij de verkooppunten.
* Houdt klant- en verkoopgegevens bij, rapporteert deze naar belanghebbenden.
* Fungeert als contactpersoon voor klanten met betrekking tot vragen en klachten
* en lost eventuele problemen voor de klant op, indien nodig samen met de Field Manager.
* Volgt ontwikkelingen, trends, klantbehoeften en -wensen en signaleert op basis hiervan commerciële kansen en speelt hier op in.

Promotionele werkzaamheden voorbereiden
* Plant animaties evenredig binnen het eigen rayon.
* Initieert en verricht promotionele activiteiten voor en/ of in samenwerking met klanten;
* Zorgt voor een optimale afstemming met de filiaalmanager van het verkooppunt door vooraf heldere afspraken te maken over bijvoorbeeld de data en tijden voor de animaties
* Zorgt ervoor dat het presentatiemateriaal in perfecte staat verkeert, past zaken indien nodig

4. Communicatie
Intern
* Commercieel Directeur
* National Sales Manager
* Field Manager
* Customer Service

Extern
* Klanten
* Medewerkers binnen de verkooppunten

5. Profiel van de functie
Kennis
* Heeft HBO werk- en denkniveau,
* Heeft een 'beauty opleiding' genoten, zoals schoonheidsspecialiste, visagie, etc.
* Heeft kennis van de wereld van 'luxe' maquillage, huidverzorging, parfum en mode.
* Fungeert als expert binnen je specialisatie en bent in staat om als kenniscentrum te fungeren naar je collega's.
* Kennis van MS Office
* Beheerst de lokale taal vloeiend evenals een tweede vreemde taal; Engels of Frans.
* Is in bezit van rijbewijs B.

Competenties
* Representatief
* Communiceren
* Klantgerichtheid
* Overtuigingskracht
* Doelgerichtheid
* Plannen en organiseren
* Flexibiliteit

Source: Company website
Posted on: 20 Nov 2020
Type of job: Internship
Languages: Dutch, English
Register
53.252 jobs and internships
in 122 countries
Register   or Login
We uses cookies to deliver services, personalize content and ads, and analyze our traffic.  More info.
Other options I accept