English
Login
Register
View Offer
Work > Internships > Finance/Accounting > Romania > Bucharest > View Offer 

Analist Credite Non Retail - Business Center Bucuresti SUD

Company not shown
Romania  Bucharest, Romania
Internship, Finance/Accounting, Romanian
55
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

Responsabilitati principale
Activitatea de creditare :
Impreuna cu managerul de clientela, contribuie la intocmirea dosarului de credit, este responsabil de identificarea si analiza principalelor riscuri asumate de banca prin relatia de creditare, propune solutii de mitigare a riscurilor identificate.
Analiza intocmita dezvolta elemente din urmatoarele arii (fara a se rezuma doar la acestea, daca este cazul):
Aplica prevederiile legale privind cunoasterea clientilor (N3D1) si constituirea grupului de clienti;
Evolutii macro-economice, sectoriale, reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand si actionariat, management, strategie)
Analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere procedura insolventa)
Evolutia situatiei financiare a firmei (inclusiv impact variatie curs de schimb, variatie rata dobanda, CF, BVC, etc), riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional, finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare, accesul la alte surse de finantare,
Intocmirea cash flow MRAC pe modelul solicitat de banca
Aspecte specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu politica de creditare si cadrul normativ intern
Identificarea corecta a grupului de firme din care face parte clientul pentru care realizeaza analiza
Urmareste indeplinirea conditiilor existente si impactul acestora asupra evolutiei clientilor
Participa la intalniri cu clientii in vederea documentarii dosarelor de credit, asigura suport managerilor clientela pentru structurarea si argumentarea finantarilor;
Se asigura ca dosarele de credit contin documentele mentionate in normele interne ale bancii, in functie de categoria de credit solicitata, solicita completarea acestora daca este cazul;
Solicita informatii suplimentare, clarificari in raport cu propunerea de finantare prezentate si, in functie de necesitate, realizeaza o documentare suplimentara in raport cu solicitarea de credit, in baza surselor de informare interne si externe disponibile;
Analizeaza si completeaza informatiile financiare in cadrul procesului de propunere a cotatiilor clientilor in baza standardelor Societe generale (STARWEB), conform cadrului normativ al Bancii.;
Intocmeste notificarea de aprobare/respingere/insusire pentru clientii si creditele analizate;
Incarca dosarul de credit in DCCIT si-l transmite pe circuitul de analiza si aprobare , potrivit procedurilor in vigoare;
Poate raspunde direct RISC/CRA cu privire la solicitarile legate de partea de analiza financiara, pe baza informatiilor obtinute direct de la client si/sau managerul de clientela
Intocmeste referate analiza privind bonitatea si solvabilitatea imprumutatului/codebitorului pentru creditele PF cu sursa de rambursare din dividende si/sau salarii din firma proprie, conform cadrului normativ al Bancii.

Activitatea de monitorizare:
Contribuie la monitorizarea porfoliului de credite inclusiv la actualizarea performantei financiare a clientilor potrivit standardelor BRD si respectiv Societe Generale;
Impreuna cu managerul clientela, contribuie la realizarea fiselor de monitorizare si la urmarirea indeplinirii conditiilor post aprobare pentru clientii sanatosi si pentru clientii din WPL, conform instructiunilor in vigoare.
Are obligatia de a alerta imediat RISC privind orice evenimente de natura sa conduca la degradarea calitatii portofoliului de angajamente si cresterea riscului de contrapartida, pentru orice angajament din perimetrul gestionat
La solicitarea superiorului ierarhic, intocmeste raportari conform normelor si instructiunilor in vigoare (de ex centralizare expuneri real estate, expuneri energie regenerabila, clienti irreguliere, etc)
Analizeaza solicitarile primite de la SCM in conformitate cu cadrul procedural existent/
Alte responsabilitati
Contribuie la implementarea si actualizarea politicilor si procedurilor interne referitoare la activitatea de creditare
Efectueaza alte operatiuni in conformitate cu prevederile cadrului normativ al Bancii, in care este mentionata functia respectiva.
Utilizeaza instrumentele/aplicatiile puse la dispozitia sa (e.g. KeysFin, Capone, DCCIT, JIRA,iBank, etc.)
Respecta reglementarile in vigoare :
asigura si garanteaza confidentialitatea informatiilor privind clientii bancii, tranzactiile acestora, normele si procedurile interne, precum si a informatiilor de resurse umane proprii sau ale altor angajati ai bancii
respecta dispozitiile legale generale, ale regulamentelor BNR si a tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii ;
Are obligatia de a informa superiorul ierarhic si departamentele specializate din banca asupra oricaror suspiciuni sau informatii cu potential de risc operational, de credit, reputational, legate de activitatea de creditare din aria gestionata ;
Are o conduita profesionala adecvata conform codului deontologic intern, si o tinuta corespunzatoare, conform culturii organizationale si functiei detinute;
Asigura securitatea fizica a postului sau de lucru; (blocarea statiei de lucru in momentul arasirii acesteia, securizarea biroului/postului de lucru - prin incuiere cu cheie);
Aplicarea "clean desk" policy (mentinerea ordinii in spatiul de lucru, pastrarea documentelor de lucru pina la arhivare in spatii inchise, neaccesibile clientilor si distrugerea documentelor fara valoare, prin rupere);
Arhiveaza documentele procesate confom fluxurilor de arhivare, inregistreaza unitatile arhivistice in Sivadoc si pastreaza arhiva in conditii adecvate

Candidate Requirements:

Competențe necesare:
* Experienta minim 3 ani in domeniul bancar, in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei IMM si corporate;
* Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare specifica clientelei persoane juridice;
* Cunoastere produse de creditare aferente clientelei IMM si corporate;
* Abilitati de analiza si sinteza;
* Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial;
* Abilitati de analiza, comunicare, relationare, lucru in echipa, atentie la detalii;
* Studii superioare finalizate, de preferat in domeniul economic;
* Limba engleza: nivel avansat

Source: Company website
Posted on: 06 Aug 2022
Type of job: Internship
Industry: Banking / Finance
Languages: Romanian
Register
108.134 jobs and internships
in 128 countries
Register
Saved jobs () Applied () Logout