English
Login
Register
View Offer
Home Work Studies Languages For Companies
Work > Internships > IT/Technology > Romania > Bucharest > View Offer 

Consultant securitate și protecția datelor  IT (celula GDPR)

Company not shown
Bucharest, Romania
Internship, IT/Technology, Romanian
12
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

· - Informarea și consilierea societăților membre ale Grupului SG, precum și a angajaților care desfășoară activități de prelucrare a datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin potrivit legislației aplicabile la nivel național și european, precum și potrivit politicilor aplicabile la nivelul Grupului
· - Monitorizarea respectării/implementării, respectiv propunerea unor măsuri de securitate adecvate pentru asigurarea protecției datelor, asigurând astfel conformitatea activității Bancii cu dispozițiile legale și cu politicile aplicabile protecției datelor cu caracter personal;
· - Evaluarea gradului de conformitate cu politicile, procedurile și instrucțiunile stabilite la nivelul Băncii;
· -Revizuirea, modificarea și actualizarea politicilor și procedurilor aplicabile la nivelul BRD din perspectiva protecției datelor cu caracter personal;
· -Consilierea BRD și a societăţilor membre ale Grupului BRD și emiterea de recomandări cu privire la următoarele aspecte:
-necesitatea efectuării unei evaluări a impactului asupra protecției datelor;
- metodologia de evaluare a impactului asupra protecției datelor;
- realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor la nivel intern sau externalizarea acesteia;
- posibile garanții (inclusiv măsuri tehnice și organizaționale) care pot fi aplicate pentru atenuarea eventualelor riscuri asupra drepturilor și a intereselor persoanelor vizate;
- modul de evaluare a impactului asupra protecției datelor și corectitudinea concluziilor acesteia din perspectiva Regulamentului General privind Protecția Datelor;
- evaluarea gradului de adecvare/revizuirea măsurilor de securitate incluse în clauzele contractuale cu furnizorii și partenerii Băncii;
· -Consilierea entităților Băncii/societăților din Grup în procesul de dezvoltare a unor produse și servicii noi din punctul de vedere al măsurilor de securitate ce trebuie aplicate în prelucrarea datelor cu caracter personal;
· -Efectuarea unor evaluări/audituri ale măsurilor de securitate aplicate de Bancă sau împuterniciții Băncii
· - Pregatirea si sustinerea de traininguri de specialitate pentr angajati; Oferirea de asistență pentru soluționarea cu promptitudine a plângerile
· -Participarea la pregătirea documentației de notificare a Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;
· - Menținerea unei evidențe a cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal și a activităților de prelucrare Acordarea de asistență pentru remedierea încălcărilor constatate la nivelul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal

Candidate Requirements:

* Studii superioare absolvite sau specializări în domeniul tehnic (preferabil IT/securitatea informației);
* Cunoasterea limbii engleze si franceze la nivel avansat;
* Cunoasterea MS Office - nivel avansat;
* Cunoștințe de legislație pe zona de protecție a datelor;
* Cunoștințe legate de managementul proiectelor, analiza de business;
* Experiența pe zona de protecția datelor, securitatea informației;
* Ambiție si curiozitatea de a învăța lucruri noi într-un mediu de lucru și un domeniu de activitate dinamic;
* Atitudine pozitivă, proactivă si orientată spre găsirea de soluții creative în situații variate;
* Orientare spre obținerea de rezultate;
* Asumarea responsabilității pentru sarcinile alocate și rezultatele obținute;
* Comunicare pozitivă și asertivă în discuții cu interlocutori diferiți;
* Adaptarea stilului de comunicare in funcție de partenerul de discuție;
* Abilități foarte bune de planificare și organizare a propriei activități;
* Tratarea cu maximă confidențialitate a informațiilor și documentelor gestionate;
* Atenție la detalii si capacitatea de a intelege cerintele de business

Source: Company website
Posted on: 14 Feb 2020
Type of job: Internship
Job duration: 0 months
Languages: Romanian
Register
61.644 jobs and internships
in 142 countries
Register   or Login
We uses cookies to deliver services, personalize content and ads, and analyze our traffic.  More info.
Other options I accept