English
Login
Register
View Offer
Work > Internships > Management > Romania > Constanta > View Offer 

Analist Credite Non Retail - Business Center Sud Est

Company not shown
Romania  Constanta, Romania
Internship, Management, Romanian
9
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

Responsabilitati principale
Activitatea de creditare :
Impreuna cu managerul de clientela, contribuie la intocmirea dosarului de credit, este responsabil de identificarea si analiza principalelor riscuri asumate de banca prin relatia de creditare, propune solutii de mitigare a riscurilor identificate.
Analiza intocmita dezvolta elemente din urmatoarele arii:
Evolutii macro-economice, sectoriale, reglementare dar si specifice activitatii/afacerii clientului (incluzand si actionariat, management, strategie)
Analiza activitatii operationale (relatia cu furnizorii, clientii, alti parteneri, puterea de negociere, risc de concentrare) inclusiv aspecte legale (eventuale litigii majore de natura comerciala, solicitari deschidere procedura insolventa)
Evolutia situatiei financiare a firmei (inclusiv impact variatie curs de schimb, variatie rata dobanda, CF, BVC, etc), riscul de lichiditate avand in vedere necesarul de finantare al ciclului operational si al programului investitional, finantarea altor nevoi de exploatare sau financiare, accesul la alte surse de finantare
Intocmirea cash flow MRAC pe modelul solicitat de banca
Aspecte specifice tranzactiei propuse, coerenta generala cu politica de creditare si cadrul normativ intern
Identificarea corecta a grupului de firme din care face parte clientul pentru care realizeaza analiza
Urmareste indeplinirea conditiilor existente si impactul acestora asupra evolutiei clientilor
Participa la intalniri cu clientii in vederea documentarii dosarelor de credit, asigura suport managerilor clientela pentru structurarea si argumentarea finantarilor
Se asigura ca dosarele de credit contin documentele mentionate in normele interne ale bancii, in functie de categoria de credit solicitata, solicita completarea acestora daca este cazul
Solicita informatii suplimentare, clarificari in raport cu propunerea de finantare prezentate si, in functie de necesitate, realizeaza o documentare suplimentara in raport cu solicitarea de credit, in baza surselor de informare interne si externe disponibile
Intocmeste notificarea de aprobare/respingere/insusire pentru clientii si creditele analizate
Incarca dosarul de credit si-l transmite pe circuitul de analiza si aprobare
Poate raspunde direct RISC/CRA cu privire la solicitarile legate de partea de analiza financiara, pe baza informatiilor obtinute direct de la client si/sau managerul de clientela
Intocmeste referate analiza privind bonitatea si solvabilitatea imprumutatului/codebitorului pentru creditele PF cu sursa de rambursare din dividende si/sau salarii din firma proprie, conform cadrului normativ al Bancii.

Activitatea de monitorizare:
Contribuie la monitorizarea porfoliului de credite inclusiv la actualizarea performantei financiare a clientilor potrivit standardelor BRD si respectiv Societe Generale
Impreuna cu managerul clientela, contribuie la realizarea fiselor de monitorizare si la urmarirea indeplinirii conditiilor post aprobare pentru clientii sanatosi si pentru clientii din WPL, conform instructiunilor in vigoare
Are obligatia de a alerta imediat RISC privind orice evenimente de natura sa conduca la degradarea calitatii portofoliului de angajamente si cresterea riscului de contrapartida, pentru orice angajament din perimetrul gestionat
La solicitarea superiorului ierarhic, intocmeste raportari conform normelor si instructiunilor in vigoare (de ex centralizare expuneri real estate, expuneri energie regenerabila, clienti irreguliere, etc)
Analizeaza solicitarile primite de la SCM in conformitate cu cadrul procedural existent
Contribuie la implementarea si actualizarea politicilor si procedurilor interne referitoare la activitatea de creditare

Candidate Requirements:

Cunostinte si experienta:
Experienta in analiza financiara, contabila si tehnici de analiza aplicate in activitatea de creditare aferenta clientelei persoane juridice
Cunoastere produse, norme si proceduri asociate clientelei persoanelor juridice
Cunoastere sisteme si aplicatii informatice specifice analizei dosarelor persoanelor juridice
Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul bancar
Cunoastere limba engleza/franceza
Abilitati de analiza si sinteza, acurateta;
Cunoasterea mediului de afaceri local si sectorial
Abilitati de comunicare / atitudine proactiva

Source: Company website
Posted on: 04 Aug 2022
Type of job: Internship
Industry: Banking / Finance
Languages: Romanian
Register
107.940 jobs and internships
in 127 countries
Register