Publish an internship
en
View Offer
Work > Jobs > Human Resources > Poland > Rzeszow > View Offer 

Młodszy Specjalista Administracji i HR

Company not shown
Poland  Rzeszow, Poland
Human Resources, Polish
13
Visits
0
Applicants
Register

Job Description:

Nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista Administracji i HR
Lokalizacja: Rzeszów

Główne zadania:
* Zapewnia prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zakładu w Rzeszowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i wewnątrz firmowymi regulacjami, w tym:
Naliczanie i ewidencjonowanie urlopów pracowniczych
Ewidencja absencji chorobowych
Kontrola i archiwizacja dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy
Sporządzanie kart czasu pracy dla pracowników
Ewidencja delegacji służbowych
* Sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów dotyczących, czasu pracy, absencji chorobowej i urlopowej (miesięczne, kwartalne i roczne),
* Współorganizuje pracę biurową (ewidencja, archiwizacja dokumentów)
* Współdziała w zakresie kontroli, archiwizacji i sprawozdawczości (wewnętrznej i zewnętrznej) z czasu pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, poprzez bieżąca analizę i aktualizację odpowiednich rejestrów z tego zakresu
* Wykonuje na polecenie przełożonego inne zadania wynikające z potrzeb w zakresie kadrowym
* Administruje świadczeniami pozapłacowymi tj. opieka medyczna dla pracowników i członków ich rodzin, posiłki pracownicze, itd.
* Współpraca z firmą zatrudniającą pracowników tymczasowych w zakresie ewidencji i rozliczania czasu pracy.
* Zapewnia zorganizowanie stanowiska pracy nowo przyjmowanych pracowników, w tym:
* miejsce pracy (np. biuro, szafka osobista dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych)
* meble wg standardu (biurko, szafka, itp.)
* komputer - jeżeli jest wymagany (w ścisłej współpracy z działem IS),
* inne narzędzia
* Współorganizuje w zakresie administracyjnym szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne)

Oczekiwania:

* Wykształcenie Wyższe
* Pozytywne nastawienie, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu relacji
* Język angielski w stopniu komunikatywnym
* Doświadczenie pracy w korporacji w dziale HR
* Znajomość i stosowanie ogólnych zasady GMP i BHP
* Dobra znajomość pakietu MS Office

Pursue progress, discover extraordinary

Better is out there. Better medications, better outcomes, better science. But progress doesn't happen without people - people from different backgrounds, in different locations, doing different roles, all united by one thing: a desire to make miracles happen. So, let's be those people.

At Sanofi, we provide equal opportunities to all regardless of race, colour, ancestry, religion, sex, national origin, sexual orientation, age, citizenship, marital status, ability or gender identity.

Watch our ALL IN video and check out our Diversity Equity and Inclusion actions at sanofi.com

Source: Company website
Posted on: 11 Jun 2024
Industry: Health Care
Languages: Polish
Register
109.725 jobs and internships
in 151 countries
Register